De vallei van de Grote Nete kampt op tal van plaatsen met droogte. Daarom investeren we in natte natuurgebieden, zoals ‘Pinzieleke’ tussen Hallaar en Itegem. Pinzieleke zal uitgroeien tot een drassig plassengebied langs de rivier, rijk aan typische dieren en planten. Volgende maand gaan de voorbereidende werken van start.

Pinzieleke was een legendarische overzetplaats aan de Grote Nete, waar tussen 1882 en 1954 een kleinschalige veerdienst operationeel was. In de buurt liggen hengelvijvers, die we natuurlijker maken door de oevers af te vlakken en de waterpartijen met elkaar te verbinden, zodat een aaneengesloten plassengebied ontstaat. De zacht hellende oevers geven ruimte aan rietvegetatie en waterplanten: een rustig leefgebied voor tal van vissen, amfibieën, libellen en watervogels.

Koestersoort

In deze biotoop zal één vogelsoort zich bijzonder thuis voelen: het porseleinhoen. Deze schuwe waadvogel krijg je niet gauw te zien, maar misschien hoor je wel zijn schelle roep. Het porseleinhoen is erg kieskeurig: hij houdt het meest van zuiver, ondiep water en ruig riet waarin hij zich kan verschuilen. Door de verdroging van moerasgebieden komt de soort in Vlaanderen amper nog aan broeden toe.

Voorbereidingswerken

Voor we de plassenzone inrichten, maken we het gebied helemaal vrij. Zo verwijderen we de bouwvallige weekendhuisjes en schuurtjes rond de vijvers. Ook allerlei omheiningen en tuinplanten nemen we weg. De hoogstambomen worden geveld.

Wat doet het Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete?

De werken in Heist-op-den-Berg maken deel uit van de realisatie van het Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete. We maken werk van een veiligere en meer natuurlijke riviervallei met ruimte voor beleving. In de deelgebieden ‘Tussen Hellebrug en Herenbossen’ en ‘Zammelsbroek’ ligt de klemtoon op natuurherstel. In ‘Ter Borght-de Merode’ focussen we op bescherming tegen overstromingen.