Sinds vorige maand zijn er grote werken aan de gang in de Hedwige-Prosperpolder. Op dit moment graven we een geulenstelsel in de Hedwigepolder. Voorlopig kunnen de werken ondanks de coronacrisis op een veilige manier doorgaan. Hier vind je een overzicht van de ingrepen die we nu uitvoeren en de verdere timing.

Over enkele jaren zullen de Hedwige- en Prosperpolder samen één groot getijdennatuurgebied vormen. Op het ritme van eb en vloed zal de Schelde er slikken en schorren boetseren, een zeldzaam leefgebied voor onder andere vogels zoals de kluut. Bovendien zal het gebied de kracht van het getij temperen.

Het Hedwige-Prosperproject maakt enerzijds deel uit van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen en honderden hectaren nieuwe riviernatuur creëert. Anderzijds is het onderdeel van het Nederlandse Natuurpakket Westerschelde, waarbij de Westerschelde met 600 hectare getijdennatuur wordt uitgebreid.

Toegang voor de getijden

Een aantal voorbereidende werken zijn al uitgevoerd. Zo ligt er rond de Prosperpolder al een nieuwe ringdijk te pronken. Nu zijn we aan de slag in het Nederlandse deel van het gebied, de Hedwigepolder. Daar graven we een grote geul uit waarlangs het Scheldewater vlot het gebied in en uit zal kunnen stromen. Zodra het getij hier vrij spel krijgt, zullen zich via die hoofdgeul ook nevengeulen ontwikkelen.

“We leggen ook werfwegen aan om grond te vervoeren”, zegt Hans Quaeyhaegens, projectleider bij De Vlaamse Waterweg nv: “Tijdens de werken in het gebied graven we veel grond af die we zoveel mogelijk op andere plaatsen hergebruiken, bijvoorbeeld bij de aanleg van de nieuwe ringdijk rond de Hedwigepolder.”

Het geulenstelsel en de broedeilanden in de Prosperpolder zullen in verschillende periodes aangelegd worden, om de vogels niet te storen die nu op de tijdelijke broedeilanden over hun eieren waken. Daar werken we buiten het broedseizoen dat loopt van augustus tot april.

De vleermuistoren in opbouw

Nieuwe stek voor de vleermuizen

“We hebben ook een nieuw verblijf gebouwd voor de vleermuizen,” vertelt Hans Quaeyhaegens: “Door de herinrichting van de polders moeten die uitwijken, maar we vonden een geschikte locatie voor een nieuw onderkomen net buiten het projectgebied. In een dijkje dat verder niet bedoeld is om water tegen te houden hebben we een soort kelder uitgegraven. Erbovenop staat een kleine toren waarlangs de vleermuizen binnen en buiten kunnen vliegen.”

De onderdelen van het verblijf werden in Terneuzen geproduceerd en ter plaatse gemonteerd. 

 

Opgepast, werken in uitvoering!

Tijdens de werken in de Hedwige- en Prosperpolder mag je de werfzone niet betreden. Ook als er niemand aan de slag is, ligt de ondergrond er heel gevaarlijk bij, met bijvoorbeeld diepe putten en drijfzand. Volg dus zeker de signalisatie, voor je eigen veiligheid. Denk ook aan de natuur: blijf op de paden om de rust van broedende vogels niet te verstoren.

De wegen die niet toegankelijk zijn en de omleidingen die je wel kan gebruiken, vind je op de kaart hieronder.

Vanwege de coronacrisis is ook het infopunt gesloten en stellen we alle groepsactiviteiten, zoals werfwandelingen, uit. Wie toch graag eens komt kijken, kan wel al een wandeling met een grensparkgids boeken via de website van het Grenspark Groot-Saeftinghe of door contact op te nemen met Careen Verwilligen.

Kaart van het Hedwige-Prosperproject waar je de omleidingen en de werken op terugvindt.

De volgende mijlpalen

Tussen de Hedwigepolder en het Verdronken Land van Saeftinghe ligt het Sieperdaschor. Hier vind  je nu al een landschap van slikken en schorren  met een lange dam (1) langs de noordrand. Onder die dam ligt een aantal leidingen die wat verder onder de Schelde doorlopen naar de industriezones in de haven op de rechteroever. Tussen de Hedwigepolder en het Sieperdaschor ligt nu een dijk (2), die we zullen weghalen. Maar eerst trekken we halverwege een tussendijk (3) op zodat er tijdelijk geen water meer in het schor stroomt. Die dijk zal in mei van dit jaar klaar zijn. We leggen ook een nieuwe dienstweg aan langs de leidingendam zodat die voor onderhoud en interventies bereikbaar blijft. Een deel daarvan zal in juli klaar zijn, het deel dichter bij de Schelde in september.

In september van dit jaar zal ook de eerste ophoging van de ringdijk op Nederlands grondgebied (4) een feit zijn. In mei 2021 zal de ringdijk helemaal klaar zijn en hoog genoeg om stormvloedgolven tegen te houden.

Tussen de Schelde en de bestaande dijk langs de Hedwige- en Prosperpolder ligt nu een schor (5) dat we zullen afgraven. Dat is nodig om het water vlot in het gebied te laten stromen als de dijk eenmaal weg is. Het materiaal dat we hier afgraven heeft altijd in de Schelde gelegen en is dus behoorlijk verontreinigd door vroegere industriële activiteiten. Daarom voeren we het per schip af naar een geschikte stortplaats. Vervolgens kunnen de bestaande dijken (2 & 6) afgegraven worden. Dan werken we het geulenstelsel (7) nog wat bij en in het voorjaar van 2023 werken we de laatste details af.

De grootste werken en hun geplande einddatum nog eens op een rijtje:

Ringdijk Hedwigepolder aanleggen

Mei 2021

Scheldeschor afgraven

Oktober 2021

Bestaande dijken afgraven

Voorjaar 2022

Geulenstelsel bijwerken

Zomer 2022

Afronding Hedwige-Prosperproject

Voorjaar 2023

 

Copyright foto's: DEME en De Vlaamse Waterweg nv