Op zondag 18 augustus worden in het Boortmeerbeeks Broek de laatste kamsalamanders vrijgelaten van een kweekprogramma van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De salamanders waarmee het kweekprogramma van start ging, werden in 2016 gevangen in het Zennegat, toen daar de werken begonnen aan het gecontroleerd overstromingsgebied.

Enige tijd voor de start van de werken aan het Zennegat in Mechelen werden in een oude meander in het toekomstige overstromingsgebied kamsalamanders waargenomen, een beschermde, kwetsbare soort. Aangezien door de aanleg van het gereduceerd getijdengebied het leefgebied van de kamsalamander zou verdwijnen, werden de dieren in het voorjaar van 2016 door Natuur en Bos gevangen. Vervolgens zette het INBO een kweekprogramma op – een wereldprimeur! De nakomelingen vonden een nieuwe thuis in het Boortmeerbeeks Broek. Natuurpunt zorgde daar voor een warm welkom door enkele bijkomende poelen uit te graven.

Evolutie opvolgen

In 2016 werden de eerste nakomelingen uitgezet: 35 stuks om precies te zijn. In 2017 liep de kweek niet zoals gepland. Het INBO besloot om de methodiek aan te passen. Met succes: in 2018 werden er zo'n 1200 larven uitgezet. In 2019 volgden er 1789. Op zondag 18 augustus krijgen de laatste 129 nakomelingen en 23 volwassen dieren feestelijk de vrijheid.

De komende jaren wordt de populatie verder opgevolgd. Door de unieke tekening van zwarte vlekken op hun gele buik kan elk dier individueel herkend worden. Zo kunnen we meer te weten komen over de overlevingskansen en de evolutie van de populatie.

Waterdraak

De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Tijdens de paartijd hebben de mannetjes een hoge, gekartelde rugkam: het lijken wel waterdraakjes. De voorbije decennia is de soort er sterk op achteruitgegaan. Daarom zijn dit soort initiatieven hard nodig. Ook binnen het Sigmaplan worden maatregelen genomen om de diertjes een stevige duw te geven. Zo zijn we poelen aan het uitgraven in het Sigmagebied Dorent, tussen Vilvoorde en Zemst.

Wil je erbij zijn als de salamanders vrijgelaten worden? Je vindt alle praktische info over het event op de website van Natuurpunt Boortmeerbeek.

Foto: © Hugo Willocx