In het Hedwige-Prosperproject is de aanleg van de ringdijk in de tweede fase aanbeland. Het zand dat daarvoor nodig is, wordt grotendeels gerecupereerd uit andere infrastructuur- en baggerwerken. 

De werken in het Hedwige-Prosperproject zijn op Vlaams grondgebied al een tijd geleden gestart. Momenteel werkt W&Z aan de tweede fase van de ringdijk. Een cruciale schakel: de ringdijk zal, eens het gebied ontpolderd, de omliggende dorpen beschermen tegen het opkomende Scheldewater. In totaal wordt de ringdijk 4,8 kilometer lang; 3 kilometer ligt aan Vlaamse zijde; 1,8 kilometer op Nederlands grondgebied. In het voorjaar van 2012 wordt fase 2 van de ringdijk afgerond, tegen 2013 is hij vermoedelijk helemaal klaar.

Functioneel bouwmateriaal

In deze tweede fase zijn nog heel wat kubieke meters zand nodig. Nog voor het einde 2011 verrees er ter plaatse een zandstock van zowat 100 000 m³. Zand uit andere infrastructuurprojecten en onderhoudsbaggerwerken wordt hiervoor gerecupereerd. Van deze zandberg zal een gedeelte aangewend worden voor de tweede fase van de ringdijk, de rest is voor de derde fase.

Wanneer de ringdijk eenmaal klaar zal zijn, breekt de laatste fase van het ontpolderingsproject aan. Dan wordt de Sieperdadijk afgegraven en worden er bressen geslagen in de Scheldedijk. Op dat moment kan de natuurontwikkeling van wal steken. In het najaar van 2011 startte W&Z al met het afgraven van de Hedwigedijk.

De ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder is een gezamenlijk project van Vlaanderen en Nederland. Een heel gebied wordt teruggegeven aan de rivier. Slikken en schorren krijgen hier volop kansen om te ontwikkelen. Bij extreem weer tempert de ontpoldering bovendien de getijdengolf, wat de veiligheid verder landinwaarts verhoogt.


Klik hier voor meer info over dit project