Trek je er graag opuit tijdens de wintervakantie? In de projectgebieden van het Sigmaplan valt heel wat te beleven!

1. Watervogels spotten. Trek je stapschoenen aan en ga op zoek naar een fuut of een reiger. We maken onze overstromingsgebieden zo aantrekkelijk mogelijk voor watervogels, ook voor zeld-zame en bedreigde soorten. Onder meer in het Zennegat en in de Kalkense Meersen kun je watervogels bewonderen. In de Hedwige-Prosperpolder werd onlangs zelfs een zeearend gespot.

2. Het nieuwe vlonderpad verkennen in de Polders van Kruibeke. Het houten knuppelpad over de Barbierbeekgeul verbindt het centrum van Kruibeke met de Scheldedijk. Het pad leidt naar een vochtig slik- en schorgebied vol plassen en geulen, vergeet dus je laarzen niet!

3. Graffiti bewonderen langs de Schelde. De nieuwe, hogere waterkeringsmuur aan de Scheldelaan in Antwerpen is al een tijdje klaar. Graffitikunstenaars mochten de 900 meter lange muur langs beide zijden verfraaien. Zoek het rustige jaagpad op en geef je ogen de kost!

4. De radartoren in Beveren beklimmen. De gemeente Beveren heeft er een attractie bij. Radartoren Ouden Doel biedt een prachtig uitzicht op het open landschap van de Hedwige-Prosperpolder. Sinds begin dit jaar helpt deze radartoren het scheepvaartverkeer op de Noordzee en de Westerschelde in goede banen te leiden. 

© ID/ Lieven Van Assche

5. De watervallen van Kruibeke bezoeken. In de Polders van Kruibeke kun je elke dag tijdens hoogtij een 50 meter lange waterval aanschouwen. Het Scheldewater stroomt dan het overstromingsgebied binnen langs de inwateringssluis, waardoor de watervallen in werking treden. Kom een kwartiertje voor hoogtij, zo mis je zeker niets.

6. Galloways spotten in De Bunt. Natuurgebied De Bunt in Hamme wordt omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied. In afwachting van de inrichtingswerken zorgen galloway-runderen ervoor dat het vrijgemaakte gebied niet opnieuw dichtgroeit. De runderen zijn van oktober tot maart in De Bunt op bezoek. Bij het begin van het broedseizoen worden ze teruggebracht naar hun vaste stek, de Kalmthoutse Heide, zodat ze de broedende vogels niet storen.

© Danny Everaert

7. Flaneren over de Scheldekaaien. De Antwerpse Scheldekaaien strekken zich uit van het Droogdokkeneiland tot bedrijvenzone Blue Gate Antwerp. Momenteel vernieuwen we de historische kaaimuren: ze zijn in slechte staat, en de waterkering moet hoger om de stad tegen overstromingen te beschermen. Ter hoogte van Sint-Andries en Het Zuid zijn de werken al afgerond, met meer ruimte om te wande-len en te spelen. Ook het eerste deel van het Droogdokkenpark op het Eilandje is al klaar: het Belvédère, een groot groen uitkijkpunt van 2 hectare aan de Schelde.

8. Wandelen langs kunstwerken. De nieuwe natuur in de Polders van Kruibeke prikkelt de zintuigen van heel wat kunstenaars. Op de ringdijk rond de Polders kun je onder meer de Arcade van Gijs Van Vaerenbergh bewonderen, een aaneenschakeling van stalen boogpoorten. Op de Scheldelei kom je oog in oog te staan met de houten CosmoGolem van Koen Vanmechelen, die symbool staat voor universele kinderrechten en diversiteit. En de sculptuur Poldersteen – die er nog maar een weekje staat – doet dienst als poortwachter van het natuurgebied.

© Paul D'Eer

9. Wandelen in waterlanden. Op 14 december lanceerde Toerisme Oost-Vlaanderen ‘Waterlanden’, een wandelgids met zes routes op het wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer. De routes zijn gemiddeld 10 kilometer lang en vertrekken elk vanuit een nabije dorpskern. De wandelingen sluiten goed op elkaar aan, zodat je ze vlot kunt combineren.

10. Met de waterbus naar de Polders van Kruibeke. DeWaterbus brengt je van het Antwerpse Steenplein naar Kruibeke (en weer terug). De aanlegsteiger ligt vlak naast de Polders, waar je heerlijk kunt wandelen door adembenemend mooie natuur.© Michel Dauchy