Natte graslanden, houtkanten en waterpartijen, rijk aan opmerkelijke planten en dieren: dat is Dorent. De
kenmerkende fauna en flora van dit prachtig natuurgebied kreeg door het Sigmaplan een duwtje in de rug.

Meer info