Onderzoeker Jim van Belzen van de UAntwerpen focust in deze lezing op de veerkracht van schorren en de kantelpunten die voorafgaan aan het verlies van schorren. Ecosystemen kunnen plotseling verloren gaan wanneer de druk te groot wordt. Het voorspellen van het kantelpunt is dan ook van groot belang. Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) heeft geconstateerd dat kantelpunten naderen wanneer ogenschijnlijk gezonde schorren (of kwelders) trager herstellen van kleine verstoringen. Zo’n vertraging is dan ook een slecht voorteken voor de belangrijke ecologische en kustbeschermende functies van deze gebieden. 

Praktisch

De voordracht vindt plaats in het Schorrenhuis in het e-paviljoen BASF in Antwerpen van 10 tot 12.30 uur. Schrijf je hier in.