Geen dag is hetzelfde in het Schelde-estuarium. Het sluizencomplex in Terneuzen ziet er morgen alweer anders uit dan vandaag, de Hedwige-Prosperpolder bereidt zich stap voor stap voor op de transformatie naar een rijk natuurgebied en ook in recreatief en economisch opzicht bewijst de Schelde haar kracht.

Nieuwe kennis en samenwerking liggen aan de basis van deze ontwikkelingen én de uitdagingen die op ons pad komen. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) investeert hierin met een uitgebreid onderzoeksprogramma, structurele stakeholderparticipatie en concrete projecten.

De uitdagingen pakt de VNSC samen op met stakeholders. Op het Scheldesymposium 2019 wordt dan ook ingezoomd op het thema ‘Samen bouwen aan de toekomst van de Schelde’.

Praktisch

Ontdek het programma op de website van de VNSC.