Natuurpunt Scheldeland bekijkt welke wilde plantensoorten er allemaal voorkomen in deze noordoostelijke hoek van de Kalkense Meersen (omgeving  ’s Herenmeersen/Burgveldstraat).

Meer info