Wie vogels wil spotten in de buurt van Antwerpen, moet in de rietvelden van Kallo zijn! Het rietmoeras biedt onderdak aan beschermde vogels zoals de bruine kiekendief, het baardmannetje en de blauwborst. Natuurpunt Hamme organiseert een uitstap op zaterdag 16 februari.

Praktisch

Meer details vind je bij Natuurpunt.