Na jaren van werkzaamheden werden twee polders, de Prosperpolder (BE) en de Hedwigepolder (NL), in oktober ’22 teruggegeven aan de Schelde. Sindsdien staat het gebied weer onder invloed van het getij. Onderweg vertelt de gids over de werkzaamheden die plaatsvonden en de ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied. Welke vogels vonden hun weg al naar het Hedwige-Prospergebied? Hoe zal het gebied er over 5 jaar, 10 jaar of 30 jaar uitzien?

Meer info