Hoe gebruik je groenblauwe dooradering als vertrekpunt in de ruimtelijke planning? Hoe realiseer je natuur tot in de kern? Hoe gebruik je een waterloop als kans voor gebiedsontwikkeling/landschap?

Laat je inspireren op de tweede Dijle-Zennedag op vrijdag 22 november, in samenwerking met het strategisch project 'Open ruimte in en om Mechelen'. In de voormiddag luister je naar inspirerende ervaringen en projecten, na de lunch staan er excursies gepland naar realisaties langs Dijle en Zenne. Ook de Sigmaprojecten Zennegat en Grote Vijver kan je bezoeken.

Praktisch

Alle details vind je hier.