Nog heel even en het zeewater krijgt opnieuw alle ruimte in de Hedwige-Prosperpolder, op de grens met Nederland. Voorspeld wordt dat de Hedwigepolder, die rond 1900 werd ingepolderd, in de komende 50 tot 100 jaar zal opslibben tot een van de hoogste gebieden van Zeeland. Hoe zal die nieuwe getijdenatuur er dan precies uitzien?

Voorspellingen tonen voor de eerste tien jaar een nat gebied met nog weinig begroeiing, maar met veel bodemdieren en watervogels en steltlopers, zoals lepelaars, kluten, wulpen en zeearenden. Heel langzaam zullen slib en zand het gebied opvullen, en zal de typische schorvegetatie zich vestigen.

Voorafgaand aan het historisch momentum van de ontpoldering, organiseert de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht een bezoek aan de Hedwige-Prosperpolder, onder de deskundige leiding van prof. dr. Patrick Meire. Een interessante en interactieve uitstap voor het hele gezin! 

Praktisch

Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Meer info en inschrijven.

 

Foto: © Kaat Bonte