Hedwige-Prosperproject

Twee polders worden teruggeven aan de Schelde: de Hedwigepolder aan Nederlandse zijde, de Prosperpolder aan Vlaamse kant. Als onderdeel van het Grenspark Groot-Saeftinghe wordt het hier al brakke getijdennatuur – slikken en schorren – wat de klok slaat. Beide polders linken het Schor Ouden Doel en het Paardenschor aan het Verdronken Land van Saeftinghe.

Oppervlakte: 465 hectare (170 hectare Prosperpolder, 295 hectare Hedwigepolder)
Grondgebied: Beveren (Oost-Vlaanderen) en Hulst (Zeeland)
Type gebied: ontpoldering
Invulling gebied: getijdennatuur

Hedwige- en Prosperpolder

Lang geleden werden deze Vlaams-Nederlandse polders gewonnen op het water. Nu geven we het polderlandschap terug aan de rivier, we noemen dit ook ontpolderen. De rivier krijgt extra overstromingsruimte, waardoor verder stroomopwaarts de druk van de ketel gaat en wateroverlast vermeden wordt. Dijken en een visvriendelijk pompstation beschermen het achterliggende woongebied.Doordat het Scheldewater binnenstroomt in het gebied, zullen gaandeweg slikken en schorren ontstaan. Waardevolle getijdennatuur, die verloren ging door de havenontwikkeling, wordt in dit Sigmaproject weer goedgemaakt.

Bekijk hier de kaart met alle ingrepen.