Het Zennegat

Waar de Zenne, het Kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, ligt het Zennegat, een non-conformistisch gehuchtje met artistieke bewoners en enkele bruine kroegjes. Op dat kruispunt van enkele rivieren zal het getij een boeiend natuurfenomeen creëren.

Oppervlakte: 65 hectare
Grondgebied: Battel (Mechelen)
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Invulling gebied: getijdennatuur

Door de hoge inwateringsluis stroomt elke dag een beetje water het gebied binnen.

Op mooie zomerdagen is het kluwen aan dijken dat samenkomt in het Zennegat een populaire uitvalsbasis voor fietstoeristen. De blauwe bruggen in Heindonk en de beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het Kanaal Leuven-Dijle dragen duidelijk hun steentje bij. Eind 2016 is het gebied afgerond. Dan zie je hoe hier her en der zeldzame zoetwaterslikken en -schorren zullen verschijnen. Vanaf dan stroomt het Zennegat meerdere keren per jaar helemaal vol om de omgeving tegen overstromingen te beschermen.