Aan de Antwerpse Ledeganckkaai is vandaag omstreeks 18u30 een stuk kaaimuur over een afstand van 123 meter succesvol afgebroken. De afbraak gebeurde met springstoffen, en dat volgens een verfijnde methode, waarmee de impact van geluid en trillingen tot een minimum beperkt bleef. Een volgend deel van de kaaimuur wordt eind mei tot ontploffing gebracht. Na de afbraak starten Waterwegen en Zeekanaal NV en aannemer THV Scheldekaaien met de opbouw van twee nieuwe stukken kaaimuur.

Nieuw Zuid is een van de zeven zones van het Antwerpse Scheldekaaienproject. Het is de enige kaaizone waar de oude kaaimuur geen renovatie meer toelaat. Daarom investeert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in een volledig nieuwe kademuur, opgebouwd rond een stalen geraamte, met behoud van het authentieke uitzicht van de muur. De oude, instabiele muur moet daarvoor eerst worden afgebroken. Na de afbraak van de kaaimuur in een eerste deelzone, eind februari 2016, vond vandaag een gelijkaardige operatie plaats in deelzone 2 (zie kaartje), opnieuw met springstoffen.

Minder hinder

Het springen gebeurde rond 18u30 en verliep naar wens. Nadat de springstoffen bij hoogwater in de muur geplaatst waren, werden ze gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Experts van de Koninklijke Militaire School en de UGent volgden de trillingsimpact continu op. Sinds de eerste afbraak in februari 2016 hebben aannemer THV Scheldekaaien en een gespecialiseerde onderaannemer de springmethode verfijnd, om de impact voor de omwonenden van de werfzone zo goed mogelijk te beperken. Tijdens de explosies van vandaag waren zoals aangekondigd kleine trillingen voelbaar, vergelijkbaar met die van zwaar vrachtverkeer, die telkens maximaal 15 seconden duurden.

“Dankzij een grondige analyse van de meetresultaten uit 2016 hebben we een beter inzicht gekregen in de ondergrond, het effect van de explosies en de trillingen. En we leren voortdurend bij. Ook de resultaten van deze springronde nemen we onder de loep. Zo kunnen we onze methode steeds verder verfijnen”, zegt Daniel D’Hollander van THV Scheldekaaien.

Op zaterdag 27 mei volgt de afbraak van de oude kaaimuur in deelzone 4 van Nieuw Zuid, ten zuiden van deelzone 1 (zie kaartje).

Stalen geraamte

Na de afbraak start de opbouw van de nieuwe kaaimuur in deelzones 2 en 4. Op de plaats van de oude muur verrijst daar een stalen wand: het geraamte van de nieuwe muur. De eerste stap in die opbouw is het ruimen van puin van de oude muur, dat over het water wordt afgevoerd. Daarna bouwt men met metershoge stalen buispalen en damplanken het geraamte op, dat via een betonnen bekleding het uitzicht van de historische kaaimuur krijgt. De bouwput wordt nadien laag per laag weer opgevuld met het zand dat eerder was weggegraven.

Meer info

Meer informatie over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien en de laatste stand van zaken vindt u hier. De verschillende stappen die in Nieuw Zuid doorlopen worden, zijn te bekijken in dit animatiefilmpje. De projectnieuwsbrief die recent in een ruime perimeter rond de werf werd bedeeld, kunt u hier nalezen.