De Antwerpse haven en haar brede omgeving bevatten tal van verborgen schatten: denk aan erfgoedparels, natuurgebieden of uitgestrekte fiets- en wandelpaden. Die troeven toegankelijk en bekend maken, dat is de missie van het project Havenland. Op zondag 17 september onderstreepten alle partners hun engagement in een charter.

Het uitgestrekte Antwerpse Havenland nog aantrekkelijker maken, dat is de gezamenlijke missie van de partners. Met deze samenwerking willen ze meer verbondenheid creëren tussen de haven en de omgeving en de eigenheid van deze havenregio kenbaar en beleefbaar maken.

Dat doen ze door af te stemmen over onthaal- en bezoekmogelijkheden, maar ook via overkoepelende initiatieven: watervervoer, onthaalpoorten als landschapsbakens, beter verbonden fietsroutes … Met Havenland als hefboom moet de regio in en rond de haven (op zowel linker- als rechteroever) een toeristische en recreatieve trekpleister worden.  

Recreatienetwerk

Waterwegen en Zeekanaal NV beheert en realiseert in het havengebied verschillende projectgebieden die tot het Sigmaplan behoren. Naast een verhoogde waterveiligheid zorgen deze gebieden voor aantrekkelijke waterrijke natuur. De bestaande en nieuwe jaagpaden op de dijken zijn bovendien een nuttige aanvulling op het brede recreatienetwerk in het Antwerpse havenland. Omdat Havenland bij het uitwerken van een eigen huisstijl specifieke elementen uit de Sigmahuisstijl overneemt, zal het Sigmaplan herkenbaar aanwezig zijn in Havenland.

Meer info over Havenland vind je op de projectwebsite van Havenbedrijf Antwerpen.

De andere partners van Havenland zijn het Departement MOW, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij namens de Vlaamse overheid; de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en hun toeristische diensten, Interwaas, Toerisme Kempen, Toerisme Waasland, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Maatschappij Linkerscheldeoever, de stad Antwerpen en haar toeristische dienst, het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeentebesturen van Beveren, Bornem, Sint-Gillis-Waas, Stabroek, Zwijndrecht. Er is met het Havencentrum van Lillo ook een private partner betrokken.