Er staan heel wat werken op stapel langs de Schelde in Wichelen. We starten met de aanleg van een Scheldepromenade aan het Sociaal Huis, verstevigen de dijk langs de Schelde en bouwen een pompstation aan de Bosbeek. Om de inwoners van Wichelen over de plannen te informeren, organiseren we samen met de gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen een infomarkt op zaterdag 23 juni.

“Het Sociaal Huis heeft een strategische ligging langs de Schelde. Door de aanleg van een publieksplein, een wandelpromenade en een ontmoetingsplek voor buurtbewoners wordt de band met de rivier nog sterker. We zagen een mooie opportuniteit om hiervoor samen te werken met waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.

Het publieksplein krijgt het uitzicht van een natuurstenen tapijt met kasseien en granietstroken en trappen naar de oever. Langs de straat komt een rij metalen korven gevuld met breukstenen (een typisch waterbouwkundig materiaal). De korven zijn op welgekozen plaatsen bekleed met hout en vormen zo zitbanken. Voor de buurtbewoners wordt nog een eigen plekje ingericht. Voor de aanleg van dit alles krijgt de gemeente Wichelen een subsidie van Platteland Plus (Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen).

Stabiele oever

Langs de Schelde voeren we verstevigingswerken aan de dijk uit in het kader van het Sigmaplan. Michaël De Beukelaer-Dossche van De Vlaamse Waterweg nv: “We verstevigen het talud om verdere afbrokkeling tegen te gaan. Dat doen we door een stevige damwand te bouwen, waarop een waterkeringsmuurtje komt en waar nodig ook een reling.” “Daarnaast brengen we de waterkering overal op een veilige Sigmahoogte, om de regio tegen overstromingen te beschermen. De helling aan de rivierzijde verstevigen we met breuksteen om afkalving te vermijden. Op de dijk komt een jaagpad. Dat biedt fietsers een veilig en aangenaam alternatief voor de drukke N416. De dijkwerken starten ter hoogte van het kerkhof van Wichelen en lopen tot aan de Bosbeek.”

Minder wateroverlast

De straat Bohemen en de buurt rond de Bosbeek kampen regelmatig met wateroverlast. “Om dat in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, bouwen De Vlaamse Waterweg nv en de provincie Oost-Vlaanderen een ondergronds pompstation op de beek”, aldus Ine Roels van de provincie Oost-Vlaanderen. “Het nieuwe pompstation zal een capaciteit hebben van 1000 liter per seconde. Het beschikt over twee kokers voor de waterafvoer bij een normaal waterpeil op de Schelde, en een extra koker voor de noodafvoer bij een hoog waterpeil.”

Strijd tegen klimaatverandering

Het Sociaal Huis ligt vlak naast het Sigmagebied Kalkense Meersen. Onlangs viel dit Sigmagebied in de prijzen op het wereldcongres van PIANC, een internationale organisatie rond watergebonden infrastructuur. Grootschalige watergebonden infrastructuurprojecten staan onder invloed van de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom is het essentieel om de natuur en het milieu te betrekken. Dat doen we met het Sigmaplan. Het project behaalde dan ook een mooie derde plaats in de categorie ‘Working with Nature’.

De infomarkt vindt doorlopend plaats op zaterdag 23 juni van 16 tot 20 uur in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 in Wichelen.