Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. Om de impact van trillingen tijdens de afbraak nog meer te verminderen, voert de aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV op zaterdag 20 mei een extra test uit.  

Nieuw Zuid is de enige van de zeven kaaizones van het Antwerpse Scheldekaaienproject waar de oude kaaimuur niet meer in aanmerking komt voor renovatie. Daarom investeert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in een volledig nieuwe kademuur, opgebouwd rond een stalen geraamte, met behoud van het authentieke uitzicht van de muur. Met springstoffen wordt de oude, instabiele muur eerst afgebroken.

Extra test

Sinds de eerste afbraakoperatie in februari 2016 hebben aannemer THV Scheldekaaien en een gespecialiseerde onderaannemer de springmethode grondig verfijnd, om de impact voor de buurtbewoners van Nieuw Zuid en voor de Antwerpenaren zo veel mogelijk te beperken. De aannemer deed hierbij een beroep op de experts van de Koninklijke Militaire School en de UGent. Ook de resultaten van de laatste springronde, eind april, werden geanalyseerd. “De laatste afbraak verliep volledig naar wens, maar we kunnen onze methode nog steeds bijscherpen”, zegt Jeroen Van den Bossche van THV Scheldekaaien.

In deelzone 4 van Nieuw Zuid (zie kaartje) zal THV Scheldekaaien daarom een test uitvoeren op zaterdag 20 mei omstreeks 11u30, voorafgaand aan de afbraak op zaterdag 27 mei. Van den Bossche: “In deze deelzone van 150 meter lang is de kaaimuur duidelijk anders opgebouwd dan in de andere deelzones. De historische caissons of zinkkisten, die mee het fundament vormen van de muur, liggen in deze zone iets dieper en verkeren ook in minder goede toestand. Na de voorgaande springwerken weten we dat een verschillende opbouw van deze caissons een impact kan hebben op de trillingen. Daarom voeren we in deze deelzone een extra test uit met kleine ladingen springstof. Zo kunnen we de impact van de eigenlijke afbraak op voorhand nog beter inschatten en kunnen we onze methodiek nog meer op punt stellen voor we in deze zone aan het echte werk beginnen.”

Tijdens de test zullen voor de omwonenden gedurende enkele seconden geringe trillingen voelbaar zijn, maar deze zullen vele malen lager en van veel kortere duur zijn dan bij de eigenlijke afbraak. Op zaterdag 27 mei omstreeks 18u, als de 150 meter van de muur afgebroken wordt, verwacht THV Scheldekaaien trillingen die vergelijkbaar zullen zijn als deze bij de afbraak eind april. Toen waren gedurende een zevental seconden trillingen voelbaar, vergelijkbaar met die van zwaar vrachtverkeer. Mogelijk duren de trillingen op 27 mei enkele seconden langer omdat we nu een langer stuk kaaimuur moeten afbreken.  

Voorzorgsmaatregelen

Tijdens het afbraakmoment op 27 mei zal een veiligheidsperimeter worden ingesteld rond de werfzone: daar geldt een toegangsverbod. Tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg wordt de rijweg ongeveer zes uur lang afgesloten, en de hele dag is er een parkeerverbod van toepassing. De Kennedy-fietstunnel blijft open voor verkeer richting en komende van Hoboken. Vanuit en in de richting van de stad zal er via de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn. Tijdens de test op 20 mei wordt de rijweg slechts gedurende 15 minuten afgesloten.

Om veiligheidsredenen roept Waterwegen en Zeekanaal NV iedereen op om weg te blijven en niet te komen kijken naar de afbraak. Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdens de afbraak regelmatig zorgen voor updates via de website en sociale media. Na afloop van de werken en na vrijgave van de veiligheidsperimeter op 27 mei zal de waterwegbeheerder, samen met de aannemer, aanwezig zijn aan de infokeet van Nieuw Zuid om vragen van de pers te beantwoorden.

Meer informatie

Meer info over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien en de laatste stand van zaken vindt u hier.

De verschillende stappen die in Nieuw Zuid doorlopen worden, zijn te bekijken in dit animatiefilmpje.
De projectnieuwsbrief die in een ruime perimeter rond de werf werd bedeeld, kunt u hier nalezen.