Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zullen we al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@sigmaplan.be. We spannen ons ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken voor die sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. Ze zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Wij wijzen iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Wij mogen de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat wij de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kunnen aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en foto’s op deze site zijn onderworpen aan auteursrechten. Zonder onze toestemming is het verboden teksten, foto's, video’s ... te kopiëren of te gebruiken. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Cookiebeleid

‘Cookies’ zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (sessiecookies) of tijdens latere bezoeken (permanente cookies). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Deze website gebruikt verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

Deze cookies zijn onmisbaar om deze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Als u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Analytische cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken. Op basis van die gegevens kunnen we het gebruik van de website analyseren en optimaliseren. De privacy van de bezoekers blijft gewaarborgd.

Geïntegreerde videocontent

Op deze website kunnen video’s voorkomen die op de website(s)/server(s) van derden staan. De aanbieders van die zogeheten embedded content maken ook gebruik van cookies. 

  • YouTube: Als onderdeel van de Google-bedrijvengroep, is op cookies afkomstig van het YouTube-domein het algemene cookiebeleid van Google toepasselijk. Meer informatie daarover vindt u op www.google.com/policies/technologies/cookies
  • Vimeo: Op cookies afkomstig van het Vimeo-domein is volgend cookiebeleid van toepassing: vimeo.com/cookie_policy

Sociale-mediatoepassingen

Op deze website worden soms buttons en mogelijk ook andere toepassingen geplaatst waarmee u berichten of content die voorkomt op de website kan delen via sociale media. Die buttons en toepassingen werken via stukjes code die van de sociale-mediaplatformen zelf afkomstig zijn, en via die code kunnen ook cookies worden geplaatst. Wij hebben in dat geval geen zeggenschap over dergelijke cookies en verwijzen u dan ook naar het cookiebeleid van de betreffende sociale-mediaplatformen zelf om meer informatie te vinden over de inhoud en de gegevens die aan de hand van die cookies worden verwerkt: 

Cookies al dan niet aanvaarden en verwijderen

Als u niet akkoord kan gaan met ons cookiebeleid, verzoeken we u om de instellingen van uw internetbrowser aan uw wensen aan te passen of weg te surfen van deze website. Als u deze website verder bezoekt zonder de instellingen aan te passen, betekent dat dat u het gebruik en de installatie van cookies overeenkomstig ons cookiebeleid aanvaardt. 

U kan op elk moment de instellingen van uw internetbrowser aanpassen zodat u bijvoorbeeld een waarschuwing krijgt alvorens cookies worden aanvaard, of zelfs kiezen om cookies stelselmatig te weigeren. U kan ook op elk moment de op uw computer of uw mobiel toestel bewaarde cookies verwijderen. Klik op de helpknop van uw internetbrowser om na te gaan hoe u de desbetreffende instellingen kan wijzigen en/of de cookies kan verwijderen. 

Hou er rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies weigert, bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet langer integraal en/of even vlot toegankelijk kunnen zijn.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.